Lægevagten

Er afskaffet i Region Hovedstaden.
Ring derfor 1813 efter kl.16, i weekender og på helligdage.