Ferie, kurser og fravær

Læge Marianne Schunck er fortsat sygemeldt pga. kræftsygdom. På nuværende tidspunkt (marts 2022) ser det ikke ud til, at hun vender tilbage til klinikken.

Vi henstiller til, at der ikke udspørges til detaljer omkring sygdommen og forløbet.

Vi gør vores bedste for at kunne yde den bedst mulige service overfor vores patienter.

Glostrups øvrige læger står efter aftale til rådighed for vores patienter, hvis vi ikke er tilgængelige her i klinikken.

I forbindelse med ferie og kurser henviser vi til de øvrige læger i Glostrup.

En liste over disse findes nedenfor. Ved de større ferietider som sommerferie, påske og jul vil vi henvise til specifikke læger, da der kan være flere der har ferielukket.

Sommerferie 2022

Fra d.18.7.2022 til og med d. 5.8.2022

        

Lægerne Stationsparken
Stationsparken 25
43 96 81 81
Lægerne Hall og Stengade
Diget 31
43 96 40 42
Læge Filip Achen
Hovedvejen 124
43 96 27 28
Læge Thomas Brander
Hovedvejen 61
43 96 08 96
Læge Kirsten Boye
Banegårdsvej 17
43 96 11 26

Glostrup Lægecenter v. læge Saham Ghavidel 

Hovedvejen 89B

Tlf. 78742620